НАРОДЕН ФРОНТ: Защо Ердал Гьокоглу все още не е освободен?

На 24 Януари, Ердал Гьокоглу бе пленен при проверка на Полската граница, поради издадената по искане на фашистката власт на ПСР международна заповед за арест. Той не бе освободен на делото гледано на 17 Февруари. Защо?

Защо Белгийската държава, която му е дала политически убежище, запазва мълчание при това положение?
Чрез даденият му от белгийската държава паспорт, ясно и категорично е определено до кои страни Ердал Гьокоглу има право да пътува и до кои не. Полша да не би да е от тези страни, до които той не може да пътува? Разбира се, че не! Щом е така защо белгийската държава е издала на Ердал Гьокоглу този паспорт? И защо тя само пасивно наблюдава това положение?

Защо въобше трябва да се обръща внимание на исканията на фашистката власт на ПСР отправени към Интерпол? И преди многократно поради издадени международни заповеди за арест, по искане на ПСР, хората бяха задържани и в последствие освобождавани. Но имаше и случаи, в които бяха налагани и постоянни мерки за задържане.

Също така бихме искали да отбележим, че издаденият на Ердал Гьокоглу документ(паспорт) му е даден, защото екстрадирането му в Турция се явява заплаха за неговият живот.
Т.е този паспорт му е предоставен защото е силно вероятно, след като той бъде върнат в Турция, спрямо него да бъдат упражнени същите мъчения, на които той е бил подложен и в миналото. Освен всичко това, паспортът му е предоставен, тъй като неговият случай напълно покрива критериите за даване на политическо убежище, определени в Женевската конвенция.

СЛЕД КАТО И ПОЛСКАТА ДЪРЖАВА Е РАТИФИЦИРАЛА ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ, ТОГАВА, КАКВО СЕ ЦЕЛИ ДНЕС?

ЗАЩО БЕЛГИЙСКАТА ДЪРЖАВА НЕ ПРЕДПРИЕМА ПОСТЪПКИ ЗА НЕЗАБАВНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЕРДАЛ ГЬОКОГЛУ?

ПОЛСКАТА ДЪРЖАВА, КОЯТО В МИНАЛОТО ОСВОБОДИ СРЕЩУ ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ, ЕДИН ОТ УБИЙЦИТЕ ПОДСЪДИМИ ПО ДЕЛОТО ЗА МАСОВОТО УБИЙСТВО В ГР. СИВАС[1], ЗАЩО СЕГА ОТХВЪРЛИ ТОВА ИСКАНЕ ЗА ЕРДАЛ ГЬОКОГЛУ?

Фашизмът на ПСР използва международните заповеди за задържане, като инструмент чрез, който да накара други държави да упражняват същите мъчения, вместо него. Европейските държави пък с охота си (!) изпълняват своята част от „сделката“. Полската държава, като, че ли е упълномощена от ПСР да извършва всички мъчения вместо нея. От както на 24 Януари, Ердал Гьокоглу е в нейн плен, той провежда гладна стачка срещу полицейския и съдебен произвол на който е подложен; през всичкото това време спрямо него биват упражнявани: насилствено обличане в затворническа униформа, изолация, забрана за свиждания, оковаване с вериги, не му са предоставени дори еднократни дози от захар и витамин B1. Това са типични методи за мъчения използвани от ПСР.

ОТНОВО ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ ЕРДАЛ ГЬОКОГЛУ Е ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТ, ПО СИЛАТА НА ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ, РАТИФИЦИРАНА ОТ ПОЛСКАТА И БЕЛГИЙСКАТА ДЪРЖАВИ!
НЕ СТАВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА МЪЧЕНИЯТА ФАШИЗМА НА ПСР!

ОТКАЖЕТЕ СЕ ДА ИЗТЕЗАВАТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРИТЕ ВМЕСТО НЕЯ!

СПАЗВАЙТЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ЗАКОНИ!

ЕРДАЛ ГЬОКОГЛУ НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН!

ЗА ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ НА ЕРДАЛ ГЬОКОГЛУ, СТРАДАЩ ОТ СЕРИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СА ОТГОВОРНИ БЕЛГИЯ И ПОЛША!

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

ЕРДАЛ ГЬОКОГЛУ НЕ Е САМ!

СВОБОДА ЗА ЕРДАЛ ГЬОКОГЛУ!

НАРОДЕН ФРОНТ-БЕЛГИЯ


Бележки:

1-Арестуваният на 12 Ноември 2011 година в Полша, убиец-Вахит Кайнар, подсъдим по делото за масовото убийство на интелектуалци в гр. Сивас(централна Турция) през юли 1993, бе освободен срещу парична гаранция в размер на 15 000 евро.