При управлението на ПСР броят на арестантите и затворниците се увеличи многократно

Според данни на Главна Дирекция Затвори и Центрове за Задържане при Министерството на Правосъдието на Турция, към февруари 2016г. на територията на страната функционират 260 затвора със строг режим, 60 затворнически общежития, 2 изправителни дома за малолетни и непълнолетни, 5 женски затвора със строг режим, и 3 затвора за деца. Новопостроените 106 затвора и 34 пристройки към вече съществуващите затвори са построени през последните 10 години, т.е по времето на управлението на ПСР. С новопостроените сгради и комплекси, общият брой на затворите и центровете за задържания в Турция достигна 362.


Капацитетът на затворите е надвишен с най-малко 7 391

Общият капацитет на тези 362 затвора и центрове за задържане е 180 256, в същото време според данни Главна Дирекция на Затворите, броят на арестантите и затворниците в Турция към 31.03.2016 е 187 647 души. При направения анализ на данните се установява, че капацитетът на затворите е надвишен с 7 391 души.

Затворите в Турция имаха същата запълненост по време на военните хунти

През 1971г. по време на фашистката 12 Мартенска военна хунта общият брой на арестантите и затворниците е бил 60 968, след амнистията обявена от правителството на Бюлент Еджевит през 1973 година тази цифра спада до 24 860 души. Преди преврата извършен от военните под ръководството на Кенан Еврен на 12 Септември 1980 броят на затворниците и арестантите е 52 653, през 1981г броят им достига до 79 786. През 1984г. когато постепенно извънредното положение в страната бива отменено се наблюдава намаление до 73 64 души, През 1986 пък общият брой спада до 52 150.

Управлението на Чиллер не се отличаваше по нищо от военните хунти

През 1991 година след поправките в закона за „борба с тероризма“, прокарани от правителството на Тургут Йозал, броят на арестантите и затворите спадна на 26 851 души. При встъпването в длъжност на Тансу Чиллер през 1993 тази цифра бе 34 805, през 1997 при приключването на мандата ѝ броят на хората в затворите достигна до 60 606.

ПСР надмина всички

При идването на власт на ПСР през 2002 година броят арестантите и затворниците е 55 609, до месец април 2016 техният брой се е увеличил с четири пъти достигайки 187 647 души.
Докато през 2004 година в затворите броят на хората в тях е 57 930, то след подновяването на бойните действия между ПКК и държавата, през декември 2007 този брой достига до 90 837. През 2013 година броят на лицата в затворите и местата за задържане е 145 478, към края на 2015 техният брой достига 178 890 души.

Броят на хората в затворите бележи постоянен ръст

Заедно с политиките за мръсна война срещу народа упражнявани от ПСР през последната година, нарасна и броят на арестантите и затворниците. Само за първите 60 дни на 2016 година в затвора са хвърлени 9 558 души. Ръст се наблюдава и при броя на жените и децата в затворите. При идването на власт на ПСР в затворите има 903 жени и 352 малолетни и непълнолетни, към март тази година броят на жените в турските затвори е 5 431, а броят на децата е достигнал до 784 души.