ПСР възползвайки се от извънредното положение напада политическите затворници и семействата от TAYAD; Няма да ѝ позволим повече да ни напада, ще защитаваме правата си!

На 10 Юли нашите чеда в затворите започнаха Генерална Съпротива за да защитят правото си да получават книги и периодика, и да се срещат и разговарят по между си. Чедата ни обявиха Генералната си Съпротива преди конфликтът между превратаджиите и властта на ПСР да прерасне в опит за преврат и обявяване на извънредно положение. Нападенията в затворите набраха нова сила след като в цялата страна бе обявено извънредно положение. Със започването на прилагането на мерките на извънредното положение нападенията срещу народа и политическите затворници бяха официализирани, като те продължават и вече придобиват нови мащаби.

Администрациите на затворите възпрепятстват чедата ни да използват правото си на свиждания, отнемат напълно своеволно правото им на разговори по телефона, полит. затворниците биват интернирани на произволен принцип. Като част от мерките на Извънредното положение, правото политическите затворници на 10-минутен телефонен разговор всяка седмица бе отнето. Приятелите им не могат да отидат на свиждане с тях, защото биват възпрепятствани от надзирателите и охраната на затворите. Управата на изолационния затвор в град Одрин, възползвайки се от Извънредното Положение не предаде на революционера Саадък Челик, изпратената до него книгата на писателя Яшар Кемал*. Управата на затвора в Силиври, област Истанбул пък на свой ред забрани свижданията между адвокати и полит. затворници. И двете затворнически администрации отнемат правото на полит. затворниците за срещи и разговори по между им. Управата на затвора в град Амасия, отново възползвайки Извънредното Положение се от нападна и линчува революционерите, полит. затворникът Ръза Шахин бе осакатен. Чедата ни, революционерките, които бяха интернирани от затвора в район „Бакъркьой“ в Истанбул, в този в град Силиври бяха зверски изтезавани и хвърлени в единични изолационни килии. Политическите затворнички Султан Ъшъклъ и Умут Шенер биват държани в т.нар. бетонни ковчези, килии които нямат врата към общия двор, а само един тесен прозорец, през който едва прониква светлина. Лекарствата на хронично болните революционерки Айсу Байкал и Месуде Пехливан не им биват давани, освен това правото им на лечение бива отнемано противозаконно. Всички тези събития ни показват че „празниците на демокрацията“ организирани от ПСР не са нищо друго освен лъжи.

Дори нашите импровизирани пресконференции, чрез които се опитваме да дадем гласност на антидемократичните практики и правонарушенията в затворите биват забранявани напълно своеволно от полицията. Миналата седмица протестната акция, която искахме да проведем в центъра на Истанбул бе забранена с решение на Областната управа, тогава полицията задържа трима наши членове.

Ние семействата от TAYAD ще продължим да даваме гласност ограбваневто на правата на политическите затворници. Нашите чеда отговарят на атаките на ПСР целящи да сломят революционерите, подпалвайки изолационните килии. От килия на килия, от затвор на затвор огънят на съпротивата се разнася навред. Нито ние, нито чедата ни ще склоним глава пред Извънредното Положение, ще разрушим изолацията. Следващата седмица ще сме пред Министерството на Правосъдието за да проведем акция срещу отнемането на правата на полит. затворниците. Ще бъдем и пред затворите, по площадите. Да се застъпим за чедата си, за борческата си традиция!

ПРОКЛЕТ ДА Е ФАШИЗМЪТ, ДА ЖИВЕЕ БОРБАТА НИ!

ГНЕВЪТ НА МАЙКИТЕ ЩЕ УДАВИ УБИЙЦИТЕ!

ИЗОЛАЦИЯТА Е МЪЧЕНИЕ, КРАЙ НА ИЗОЛАЦИЯТА!

РЕВОЛЮЦИОНЕРИТЕ ЗАТВОРНИЦИ СА НАШАТА ЧЕСТ!

СЕМЕЙСТВА ОТ TAYAD

14.08.2016г.