Група Йорум- „На Сома“

Въпреки черните сажди покрили я от всички страни,

слязохме в мината.

Хлябът потънал бе дълбоко в черната земя,

почерниха нашата съдба в името на въглена.

За тристате процента печалба, изгоряха в печките триста и един живота.

Безплатно раздаваните въглища, били животи взети на безценица…

Не знаехме!

Оставяйки след нас най-скъпите си, изгорихме младия си живот,

Изядоха живота ти, изядоха го ала не се наситиха.

Такива са те, ядат но насищане нямат,

докато един ден черната пръст не утоли апетита им.

На изгрев слънце отваря се вратата,

събужда се мината,

пред мен черен път се вие,

а в мен тегобата на немотията.

Един гроб копаем бездънен,

Умряхме зарад едното парче хляб,

Сома сега е името на болката.

Припев

За да димят комините,

Не въглища, а ние изгоряхме,

За погубените триста и един живота

поискахме справедливост.

В земните недра похабен бе животът ни,

Не са съдба сълзите ни,

И нашият ден ще дойде!

И нашият ден ще дойде!

Щом има достатъчно печалба, капиталистът придобива смелост,

Със сигурна печалба от 10% той е готов да работи навсякъде,

Сигурни 20% възбуждат неговия апетит,

50% го правят крайно арогантен,

А 100% печалба вече го карат да потъпка всички закони,

За 300% печалба, дори и накрая да завърши със собствената му смърт,

капиталистът би извършил всяко престъпление, няма опасност, която да го спре.

По пладне се изпълниха улиците,

За погубените животи,

проговарят отново замлъкналите уста,

Сметка търсят мъртъвците.

Крадците от Анкара,

ритат миньорите,

И нашето търпение си има край!

И таз тирания ще рухне!

И таз тирания ще рухне!

Припев

За да димят комините,

Не въглища, а ние изгоряхме,

За погубените триста и един живота

поискахме справедливост.

В земните недра похабен бе животът ни,

Не са съдба сълзите ни,

И нашият ден ще дойде!

И нашият ден ще дойде!

Текст и Музика: група Йорум

https://www.youtube.com/watch?v=noCt3zKV6bo