НИЕ СМЕ НАРОДЪТ, ЩЕ ПОБЕДИМ ФАШИЗМА!

НИЕ СМЕ НАРОДЪТ, ЩЕ ПОБЕДИМ ФАШИЗМА!

ТЕРОРЪТ НА ПСР, АРЕСТИТЕ, ЗАДЪРЖАНИЯТА

НЯМА ДА УСПЕЯТ ДА НИ ПОПРЕЧАТ ДА ПРОДЪЛЖИМ БОРБАТА!

Фашизмът е открита терористична диктатура на най-реакционните, най-шовинистичните, най-империалистическите елементи на финансовия капитал… Фашизмът – това не е надкласова власт и не е власт на дребната буржоазия или на лумпен-пролетариата над финансовия капитал. Фашизмът е власт на самия финансов капитал Той е организация за терористична разправа с работническата класа и с революционната част на селячеството и интелигенцията. Фашизмът във външната политика е шовинизъм в най-груба форма, култивиращ зоологическа ненавист към другите народи“

Георги ДимитровЗАЩО НИ АТАКУВА ФАШИСТКАТА ВЛАСТ?

ПСР ни атакува защото ние не признаваме обявеното от нея извънредно положение.

Атакува ни защото ние организираме съпротивата срещу т.нар. „планове за градско преустройство“ в бедните квартали, защото ние се борим срещу деградацията и наркотиците в тези квартали. Атакува ни защото ние продължаваме да защитаваме идеалите на Революцията, Социализма и Независимостта, и заради това, че ние отказваме да се примирим с фашизма и империализма по какъвто и да било начин.

Властта на ПСР се страхува от това народът да въстане отново, страхува се справедливостта на народа да не почука отново на нейната врата. За това ни атакува.

Атакува ни защото ние показваме на народа, че това статукво може да бъде разрушено, за това нашите дейци биват хвърляни в затвора.

КОГО ХВЪРЛЯ В ЗАТВОРА ФАШИСТКАТА ВЛАСТ?

-Членовете на група Йорум, правещи песните на този народ.

-Адвокатите на народа, от Правно Бюро на Народа.

-Архитектите и Инженерите на народа създаващи проекти, с които народът да има достъп до безплатно електричество и питейна вода.

-Членовете на Народните Съвети, работещи за разрешаването на проблемите на народа.

-Семействата от TAYAD, които се застъпват за своите чеда в затворите.

-Революционната Младеж, която се бори за безплатно и общодостъпно образование основано на научните принципи, което да развива и обогатява човека.

-Хвърлят в затвора дейците на Народен Фронт, които се борят срещу Империализма и Фашизма!

ПСР КАЗВА:

Няма да се организирате, няма да се съпротивлявате!

Няма да искате Хляб и справедливост, Независимост и Демокрация!

НИЕ КАЗВАМЕ:

Ще се организираме, ще се съпротивляваме. Ще продължим борбата си за Хляб и справедливост, за Независимост и Демокрация!

КАКВО ЩЕ ПРАВИМ?

Нашата борба във всички сфери на живота продължава. Нашите организационни структури във всички сфери на живота продължават своята дейност. Не сме се отказали от никои от нашите идеи, от нито една наша цел. Готови сме да защитаваме бедните квартали срещу атаките целящи тяхното разрушаване.

Фашистката власт на ПСР не може да победи 80 милиона народ. Няма сила, която може да победи творците на народа играещи хоро, докато срещу тях настъпват въоръжени полицаи, едно революционно движение, което има своите бойци, адвокати, инженери, младеж и един народ, който има своите бедни но горди квартали.

Народе наш!

Обединявайки се, съпротивлявайки се, организирайки се нека покажем, че терорът на пср, арестите, задържанията няма да успеят да ни попречат да продължим борбата. В страна, в която няма справедливост борбата за справедливост е задължителна.

ДА СЕ ИЗПРАВИМ НА КРАКА И ДА СЕ БОРИМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ!

НАРОДЕН ФРОНТ – ТУРЦИЯ

МАРТ 2018