БЮЛЕТИН № 1 НА НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛНИЯТ ФРОНТ НА ТУРЦИЯ

Работници, Селяни, Войници, Интелектуалци-Патриоти,

Народе наш!

Американските империалисти и техните кучета, дълги години ограбваха и плечкосваха страната ни; отнеха всичко, което имаме. Ограбиха всички блага създадени от трудовия ни народ и всички работници. Сложиха ръка върху всички наши богатства, върху петрола, хрома, медта ни… върху всички наши природни богатства. След себе си на нас оставиха: глад, непоносима мизерия, заразни болести, които погубиха стотици от нас и неграмотност, която обрече народа ни на тъмнина.

Днес, в страната ни една шепа предатели, една шепа кучета хранещи се с остатъците от пиршествата на враговете-окупатори, за да могат да продължат този отвратителен експлоататорски строй, за да могат да служат още по-добре на Американския империализъм, пуснаха в действие безмилостната и жестока машина на тиранията си. Всеки патриот опълчил се на техният грабеж, бива разстрелван по площадите. Гласът на работниците и селяните, на искащите хляб и земя бива заглушаван с кръв и жестокост. Създаденото и произведеното от нас, бива отнето от ръцете ни със сила.

Проамериканските фашистки кучета, за да могат да продължат този отвратителен експлоататорски строй, под претекста, че ще опазват обществения ред сега обявиха военно положение. Отнеха основните права и свободи на народа ни, сякаш те са лукс за него.

Днес в страната ни да се говори за право, правова държава, конституция, човешки и граждански права не е нищо друго освен отвратителна демагогия.

Бяхме превърнати в роби, върху собствените си земи.

Това положение все така ли ще продължава?

НЕ ХИЛЯДИ ПЪТИ НЕ!

Това положение не може да продължава повече така; вече дойде времето да се вдигнем на бунт, да грабнем оръжията си, да пристъпим към действия, с които враговете-окупатори да бъдат сразени.

Днес техните сили и възможности, изглеждащи непреодолими, не са пречка за нас. Те са една шепа, а ние сме милиони. Нямаме какво да губим, но имаме да печелим цял един свят!

Ние, като Народно-Освободителен Фронт на Турция(Türkiye Halk Kurtuluş Cepehesi) завяваме:

1- За да сринем хегемонията на Американския империализъм и местните му слуги-господстващите класи, и за да извоюваме независимостта, единственият път е въоръжената борба.

Народно-Освободителният Фронт на Турция е организация на борещите се водачи на народа, приветстваща в редиците си всички патриоти, които са готови да се борят по този път.

Народно-Освободителен Фронт на Турция, приема ръководството и води борбата си според заповедите и командите на бойната организация на работническата класа в Турция, Народно-Освободителна Партия на Турция.

2- Народно-Освободителният Фронт на Турция е твърдо решен да се бори докато не прогони от страната Американските Империалисти и техните кучета от страната, както и да се бие при всякакви условия докато не загине и последния негов боец!

3- Врагове на Народно-Освободителният Фронт на Турция са Американските Империалисти, финансовите капиталисти, едрите земевладелци, прекупвачите и лихварите, проамериканските военни и цивилни бюрократи и всички врагове на народа.

4- Основна цел на Народно-Освободителният Фронт на Турция е, да разруши вражеския фронт съставен от Американските империалисти и местните им съюзници, да експоприира всички блага заграбени от трудещите се, да развие боеспособността на Фронта, да придобие всички материали необходими за това, и да разруши репресивните силите.

Народно-Освободителния Фронт на Турция не поема отговорност за действията на никой гангстер и авантюрист, който напада цели, които са извън неговите обекти на нападение, както и акциите причиняващи вреди на народа. Отвличането на деца, посягането на жени, нападането и причиняването на щети, на лица нямащи пряка връзка с империалистите, на занаятчиите, дребните търговци, на средно заможните т.е на средната буржоазия, на всички освен шепата предатели и едри богаташи не могат да бъдат революционни акции. Това са долни гангстерски прояви. Народно-Освободителния Фронт на Турция остро осъжда подобни прояви. Но уважава и подкрепя, всички акции насочени срещу Американските империалисти, представителите на финансовия капитал, подтисниците и народните врагове.

Народно-Освободителният Фронт на Турция, оповестява на народа всички акции извършени от негови бойци с издадените от него информационни бюлетини..

Народно-Освободителният Фронт на Турция, осъжда и наказва всички народни врагове, палачи и тирани. Търси сметка за пролятата от тях кръв и причинените от тях страдания.

5-С тази цел Народно-Освободителен Фронт на Турция, наред с усилията си да насочи борбата за трудови и демократични права на народа ни, в последните месеци извърши и следните военни операции:

1. Дневния оборот на клона на Банка- „Зираат“(Земеделска банка) в кв. „Кючюкесат“, бе отнет за да бъде използван в революционната борба на народа ни.

2. Организираната в памет на мъченически загиналите революционери при събитията от „Кървавата неделя“ операция на революционен терор 16-17 Февруари, бяха поставени взривни устройства на следните обекти:

а) Клонът на Американския оръжеен склад „Туслог“ в кв.“Зинджирликую“,

б) Клонът на „Туслог“ в кв. „Шишли“,

в) Клонът на Американско-Турската външнотърговска банка в кв. „Елмадаа“,

г) Американското консулство,

д) Английското консулство,

е) Центърът на Империалистическият Американски монопол IBM, в кв. „Гюмюшсую“.

3. Закотвеният на брега на кв. „Салъпазаръ“, Американски боен катер бе взривен, като бяха причинени сериозни щети.

4. Дневният оборот на клона на Турската Търговска Банка в кв. „Еренкьой“ бе отнет за да бъде използван в революционната борба на народа ни. Използваният при тази акция автомобил на американският подофицер А. Доналд бе изгорен и унищожен.

5. Дневните обороти на Кадир Хас, Мете Хас, които са акционери в: Coca-Cola, Pe-Re-Ja, Elvan, Mercedens-Benz, автозавода „Отомарсан“, банка „Акбанк“ както и много други фирми, и големият земевладелец от гр. Адана, Таалип Аксой бяха отнети за да бъдат използвани в революционната борба на народа ни.

6. Бе проведена операция „1 Май“

Народно-Освободителен Фронт на Турция, призовава всички истински патриоти да се присъединят към редиците му във войната за независимост. НОФТ е освободителен фронт на всички революционери, патриоти и народа на Турция.

ВОЙНА ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО!

Май 1971