Декларация на Народно-Освободителен Фронт на Турция от 17 Май 1971

17/05/1971

17:00 Часа

ДО ПРОАМЕРИКАНСКИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ:

В хода на ОПЕРАЦИЯ „1 МАЙ“, Народно-Освободителният Фронт на Турция, отвлече Ефраим Елром, генерален консул за Турция, на Израел-маша на главният враг на народите на Близкия Изток, Американският империализъм, който едновременно с това играе и важна роля в организацията на ционистките движения в нашата страна.

В замяна на живота на Ефраим Елром, е необходимо незабавно да бъдат изпълнени следните условия.

1-Всички революционери незабавно да бъдат освободени от затвора.(Мястото ще бъде съобщено по-късно).

2-Бюлетин No. 1 на Народно-Освободителния Фронт на Турция да бъде прочитан в новинарските емисии на турската държавна телевизия в 7:30, 13:00, 19:00 и 22:45 часа, в следващите три дни, без да се правят, каквито и да било съкращения.

3-Докато изтече поставеният ултиматум полицията и останалите репресивни структури да не предприемат никакви ответни действия и да не бъде излъчвана контра-пропаганда.

4-Крайният срок изтича три дни след поставянето на този ултиматум. В случай, че исканията не бъдат изпълнени Ефраим Елром незабавно ще бъде екзекутиран.

(Срокът изтича на 20 Май 1971, в 17:00 часа.)

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЕН ФРОНТ НА ТУРЦИЯ

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ