Хюсеин Джевахир

Дата на гибел: 1 Юни 1971г.

Лобно място: кв. „Малтепе“, гр. Истанбул

Дата на раждане: 1950

Място на раждане: село Мохинду (Даръкент),общ. Мазгирт, обл. Дерсим.

Място на гроба: Шйобек-Йелдеен, общ. Мазгирт, обл. Дерсим.

Хюсеин Джевахир( на тур.ез. Hüseyin Cevahir) е син на семейство Кюрдски селяни, от Алевитското религиозно малцинство.. Той е един от водачите на Народно-Освободителната Партия-Фронт на Турция(на тур.ез. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi THKP-C). На 1 Юни 1971 година Хюсеин заедно със своя другар Махир Чаян, биват обкръжени апартамент в кв. „Малтепе“, Истанбул. Той загива мъченически създавайки един от ярките примери на съпротива в условията на тотална блокада.

Махир, Хюсеин и Улаш[1] са заедно в почти всеки един момент от историята на THKP-C. И тримата загинаха оставяйки безсмъртни подвизи след себе си, всеки един от които е пример за поелите по техния път. В същото време тримата заедно осъществяват и множество акции.

Джевахир е един от кадрите на THKP-C произхождащ от средите на Факултета за политически науки на Aнкарския университет-ФПН АУ(на тур.ез. Ankata Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- AÜ SBF). Първоначално той е приет да учи в медицинския факултет на истанбулския университет, но ФПН е по привлекателен за него. След известно време се прехвърля в ФПН. По онова време той вече е на Работническата Партия на Турция-РПТ(на тур.ез. Türkiye İşçi Partisi-TİP). Има силно изявени изследователски способности. Именно тези негови способности го превръщат в един от активните дейци на идеологическата борба водена срещу РПТ.

Джевахир е сред първите борчески кадри, които поемат на плещите си товара на анти-фашистлата борба във ФПН. С течение на времето се стига до основаването на THKP-C. През този период на заседание проведено през декември 1970 г. в дом в кв. „Кючюкесат“ в Анкара той е избран за един от членовете на 11-членния Временен Генерален Комитет(на тур.ез. Geçici Genel Komite) на THKP-C. След известно време, когато този комитет от временен става постоянен, Хюсеин Джевахир отново влиза в състава на тази структура в съставлява на THKP-C. На първото заседание на Генералния Комитет, на което се прави разпределение на задачите и отговорностите Хюсеин Джевахир е избран за отговорник за Кюрдистан.

Но Джевахир бе там където партията имаше нужда от него. Заедно със Синан Кязъм Йозудоору, Хюдаи Аръкан и Себахтти Курт той често посещава Черноморския регион на Турция. Водачите на THKP-C не са водачи, които стоят със скръстени ръце на масата. Поради тази причина, те винаги пряко са участвали в организацията на въоръжената борба. Джевахир взима участие и в първите акции на THKPC в Анкара. През Февруари 1971 година той пристига в Истанбул заедно с Улаш Бардакчъ и още няколко свои другари, за да се заемат с подготовката на акциите в града. Заедно с Махир Чаян и Улаш Бардакчъ , Хюсеин участва в акцията по отвличането на тогавашния генерален консул на Израел в Истанбул, Ефраим Елром, извършена на 17 Май 1971г. [2]

В условията на тежки репресии и постоянни преследвания, предприети от 12-Мартенската фашистка хунта, те не си и помислят да оттеглят, вместо това те мислят над това как да организират борбата. За това те прилагат идеите си на практика. Развоят на събитията след акцията срещу Елром, ги отвежда към онзи дом в „Малтепе“, който те щяха да превърнат в крепост на съпротивата.

Датата бе 1 Юни 1971. Мястото бе Истанбул, „Малтепе“, Джевахир щеше да бъде подло убит. Но олигархията още много пъти щеше да се срещне с бойци като Джевахир, още много пъти щеше да се изправи пред крепости като „Малтепе“.

Защото неговият подвиг, и линията на Партията-Фронта щяха да останат наследство за идните поколения.


Бележки:

1-Има се предвид Улаш Бардакчъ, един от водачите на THKP-C и близък съратник на Хюсеин Джевахир и Махир Чаян. Превод на биографията на Улаш е достъпна на този адрес:

https://borbataa.wordpress.com/2014/02/18/улаш-бардакчъ/

2- Повече за тази акция може да прочетете на този адрес:

https://borbataa.wordpress.com/2018/05/20/отвличането-на-израелския-консул-ефр/

Източник: ozgurluk.info