Какво представлява накратко Народен Фронт-Турция

Народен Фронт е легитимното борческо обединение на народа, включващо в себе си революционни организации, които не ограничават себе си със законовите граници начертани от статуквото и водят бора за права и свободи основаваща се на собствената им легитимност.

Народен Фронт води своето начало от подвига на революционерите в Къзълдере през 1972 година. Народен Фронт върви по революционния път начертан от Махир Чаян и неговите другари в Къзълдере, той пренася в наши дни тяхното наследство.

Нашата бора е борба за независимост срещу империализма, демокрация срещу фашизма и социализъм срещу капитализма.

Народен Фронт вярва, че една такава борба не може да бъде затворена в тесните рамки очертани от статуквото, и поради тази причина смята, че борбата за независима, демократична и социалистическа Турция трябва да бъде водена чрез всички легитимни методи и средства. Поради тази причина Народен Фронт не развива своите организации според наложеното от статуквото разбиране за „легалност и нелегалност“, а ги развива осланяйки се на своята легитимност.

След извършените в началото на 1990-те години контра-революции в социалистическите страни, превръщането на Американските империалисти в доминираща в света сила, подтикна организациите, които нямаха доверие в своята идеология и народа си, вместо да се борят срещу империализма и фашизма, да променят идеологията си и да се опитват да си извоюват място в капиталистическото статукво.

„Левите“ които се опитваха да легитимират своята „интеграция“ в капиталистическото статукво започнаха да преиначават значението на всичко, да се отричат от всички свои действия до тогава да се разкайват, като всячески се опитваха да избягат от заплащането на цената за това, че са се борили срещу това статукво. Представящите себе си като „леви“, „комунистически“ организации започнаха да се надпреварват в това да боготворят Американския империализъм, да възвеличават Европейския съюз и да предлагат като решение на проблемите на народа буржоазната демокрация.

Някои започнаха да гледат на главния враг на народите, империалистическата държава САЩ като на сила, която може да донесе демокрация. Други пък разглеждаха НПО културата промотирана от Европейските империалисти, като гаранция за демокрацията.

Ние като Народен Фронт не се отклонихме и сантиметър от Марксистко-Ленинисткото си разбиране за революционна борба, въпреки всички атаки, които империализмът и слугуващата му олигархия предприеха срещу нас през годините.

Реклами