Народен Фронт: Защо водим борба за Независимост, Демокрация и Социализъм?

ЗАЩО БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ СРЕЩУ ИМПЕРИАЛИЗМА?

Защото никой не може да твърди, че нашата страна е независима. Лакейските правителства направиха така, че нашата страна да е зависима икономически, военно и политически от империализма. Те я превърнаха в нео-колониална държава зависима от волята на империалистите.

В страна лишена от своята Независимост, гладът, експлоатацията, бедността и репресиите винаги ще съществуват. Защото народът ни бива безскрупулно експлоатиран от империалистите и техните лакеи.

Едрите капиталисти, които слугуват на империализма, имат интерес от продължаването на експлоататорското статукво и са за това страната ни да продължи да бъде зависима от империализма. В такава една страна, нарушенията на правата и свободите никога не свършват. Демокрацията не е нищо друго освен маска, използвана за да бъдат прикривани репресиите и терорът на държавата. Няма как една страна, която не е независима да бъде демократична. За това борбата на Народен Фронт е борба за независимост срещу империализма.

В глобализиращият се свят независимостта е невъзможна“ това мислене се наложи дори и сред левицата, като се изтъква тезата, че границите между държавите вече са премахнати и няма смисъл от това да се защитава независимостта. Тази теза на практика се явява удобно извинение, с което се прикрива империалистическата експлоатация в нео-колониалните страни и е опит да се избяга от борбата срещу империализма.

„Глобализацията“ не е премахване на границите между всички страни, а процес, при който империалистическите монополи превръщат целият свят в своя колония. Отказът от независимостта е отказ от патриотизма.

Поради тази причина, започнатата от Махир Чаян и неговите другари борба за НЕЗАВИСИМОСТ и до ден днешен стои в основата на борбата водена от Народен Фронт. Той е знаменосец на анти-империализма от Къзълдере до наши дни.

ЗАЩО БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ СРЕЩУ ФАШИЗМА?

В нео-колониална страна, която е лишена от своята независимост не може да има демокрация за народа. Демокрацията в една такава страна служи само за прикриване на фашизма. Защото империалистическите монополи и местната едра буржоазия, които експлоатират до мозъка на костите народа ни, който тъне в глад и бедност, не могат да властват над него без да прибягват до употребата на фашистки репресии и терор. От 1950-те години на миналия век лакейските правителства залъгват народа ни с фалшиви обещания за „демократизиране “ на страната ни. Фашизмът в една нео-колониална страна, не се дължи поради характера на тази или онази управляваща партия, той е задължително условие за да бъдат продължени нео-колониалните отношения. В нашата нео-колониална страна методът на управление не е демокрация, а фашизъм от нео-колониален тип. Източникът на фашизма в нашата страна са империализмът и слугуващата му олигархия. Борбата на Народен Фронт е борба за демокрация за народа срещу властта на фашизма.

ЗАЩО БОРБА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ СРЕЩУ ФАШИЗМА?

Независимостта и истинската демокрация са възможни само при властта на народа. Проблемът с демокрацията в нашата страна е и проблем на властта. Ако искате да разберете дали в една страна има демокрация, дали в нея се спазват правата и свободите, или кой се възползва от тях пълноценно, то е достатъчно да погледнете кой е на власт. Демокрацията е в полза на само на онази класа, на която представителите са на власт.

В страна, в която народът не е на власт, може само да се разиграва един театър на демокрацията. Докато империализмът и неговите лакеи се ползват със всевъзможни свободи, то за народа има само тирания, репресии, експлоатация и забрани. Независимостта и Демокрацията са възможни само в една социалистическа страна, в която на власт е народа.

Поради тази причина Народен Фронт се бори за социализъм срещу капитализма.

Докато през 1990-те по цял свят се пропагандираше идеята, че „социализмът умря“ Народен Фронт защитаваше и продължава да защитава тезата, че единственият път към освобождението на народите е социализъм. За да постигне тази своя цел Народен Фронт е изградил свои организации във всички сфери на живота. Въпреки всички атаки на фашистките правителства и до ден днешен той успява да запази своите организационни структури.

Реклами