Тежко болната адвокатка Баркън Тимтик, трябва спешно да бъде освободена

Публикуваме превод на изявлението на представителството на Народен Фронт в Гърция, по отношение на кампанията за освобождаването на тежкоболната адвокатка Баркън Тимтик

В тялото на хвърлената в затвора по заповед на властта на ПСР, адвокатка Баркън Тимтик, член на Правно Бюро на Народа(Halkın Hukuk Bürosü-HHB), и Сдружението на Прогресивните Юристи(Çağdaş Hukukçular Derneği-ÇHD), е открито злокачествено образование – киста с размер от 14 см.

За да може да получи адекватно лечение, адвокат Баркън Тимтик трябва спешно да бъде освободена!

Баркън Тимтик

Адвокат Баркън Тимтик, в чието тяло е установено злокачествено образование – киста, с размер от 14 сантиметра, и е изправена лице в лице с опасността от развитието на онкологично заболяване;

1-Тъй като не е извършила никакво престъпление, което да налага държането й в затвора

2-Трябва да бъде освободена незабавно, за да може свободно да се възползва от правото си на лечение.

Адвокат Баркън Тимтик, член на Правно Бюро на Народа, и Сдружението на Прогресивните Юристи, с колегите си от двете адвокатски организации са държани в плен в различни затвори в Турция. Те бяха хвърлени в затвора, защото бяха адвокати на народа. Бяха хвърлени в затвора, заради това, че защитаваха революционерите, работниците, трудещите се, студентите, гимназистите, и всички които бяха репресирани от фашизма. За това те се превърнаха в мишени за атаките на фашистката власт в Турция.

В тялото на адвокат Баркън Тимтик, беше открито злокачествено образование – киста с размер от 14 см, след което тя набързо бе оперирана. Тази киста създава сериозен риск за развитието на онкологично заболяване. Настояваме, адвокат Баркън Тимтик да бъде освободена незабавно, за да може да получи адекватно лечение.

Ние провеждаме кампания за освобождаването на адвокат Баркън Тимтик.

Искаме да ни подкрепите, в тази наша кампания. Нека заедно върнем свободата и здравето на адвокат Баркън Тимтик.

 

СВОБОДА ЗА АДВОКАТ БАРКЪН ТИМТИК!

ФАШИСТКАТА ВЛАСТ НА ПСР ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ОСВОБОДИ АДВОКАТИТЕ ОТ HHB И ÇHD!

АДВОКАТ БАРКЪН ТИМТИК ИМА ПРАВО ДА БЪДЕ ЛЕКУВАНА, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТОВА СВОЕ ПРАВО, ТЯ ТРЯБВА НЕЗАБВНО ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА!

 

Представителство на Народен Фронт в Гърция

13.06.2019