Политическата полиция заставя младежи да й сътрудничат в източна Турция

Според разкази на жители на град Батман, Северен Кюрдистан(източна Турция), младежи от някои квартали на града, биват качвани насила в цивилни и бронирани автомобили на полицията, като биват отвеждани на безлюдни места извън града. На тези места на задържаните младежи бива предлагано да станат „информатори” на полицията в замяна на пари. Младежите са били заставяни със сила да приемат предложенията, като към тях са били отправяни и заплахи за убийство. При задържането на младежите, не са били извършвани никакви официални процедури по регистрация на часа, датата и мястото на задържане.

Своеобразните отвличания са се случвали най-често в кварталите: Джуди, Петролкент, Баалар и 19 Май, като младежите най-често са на възраст между 16 и 20 години. Младежите не са предприели никакви постъпки във връзка с тези незаконни задържания, като много от тях се страхуват дори да говорят за случилото се, като изтъкват мотива, че се страхуват за живота си.

Отвлечените биват отвеждани извън града

Жителите на квартали, чиито имена бяха изброени по-горе, младежи на възраст от 16 до 20 години, биват качвани в цивилни и бронирани автомобили на полицията. Похитителите са се представяли като полицаи, които са отвеждали младежите в безлюдни местности извън град Батман. Най-често автомобилите използвани от полицаите са били форд рейджър и хюндай, с регистрационни табели на град Батман и Диярбекир. По време на пътуването полицаите са проверявали личните карти на младежите, като са упражнявали и физическо насилие върху тях.

Заплашвани са с убийство, ако откажат или се съпротивляват

Местните жители посочват, още че на младежите е било предлагано да станат „информатори” на полицията срещу пари, като тези от тях които са отказвали са били заплашвани с убийство. Полицаи са опрели автоматично оръжие, в главата на младеж, който е бил отведен от двора на гимназията по нефтохимическа промишленост в кв. Джуди.

Привикват младежите отново при себе си с „покани за обяд и вечеря”         

След като им нанасят побой, полицаите оставят на безлюдни места извън града отвлечените от тях младежи. Младежите са принудени сами да се връщат пеша до домовете си. Полицаите насила са вземали от младежите телефонните им номера, като след освобождаването им, продължават да ги тормозят чрез обаждания и съобщения, в които ги заплашват. Младежите биват привиквани от полицаите под предлог, да обядват или вечерят с тях. Откажат ли отново да станат информатори, те биват заплашвани с убийство.

Младежите се страхуват да говорят за случилото се

Полицаите са претърсвали младежите, като на тези от тях, в които не са намирали пари са казвали: „В джобовете ти може да има хиляди лири, стига да ни донесеш информацията която ни трябва”. Поради опасения за личната си безопасност, младежите отвлечени от полицията, са спрели да използват мобилни телефони. Според местните жители, има много младежи които стават жертва на подобни отвличания, като случаите са се увеличили през последните 3 месеца. Някои от отвлечените младежи разказват на семействата си за случилото се, много от тях обаче премълчават, както са преживели страхувайки се от евентуално „отмъщение” на полицаите.


Източник: по материали в Кюрдски медии