Казионните и реформистките синдикати в Турция измениха на металурзите

Преговорите за нов колективен трудов договор, между казионния синдикат Türk Metal, ислямисткия Özçelik-İş, реформисткия Birleşik Metal-İş и Асоциацията на Работодателите в Металургичния и Металообработващия сектор(MESS), в крайна сметка завършиха с постигането на „споразумения“, които обаче бяха определени от част от левите организации в Турция като „договори на предателството“.

Казионният Türk Metal и реформисткия Birleşik Metal-İş бяха обявили на митинги проведени в средата на месец Януари, че ще проведат ефективни стачки действия, които се планираше да започнат на 5 Февруари. По всички личи обаче, че след тези поредни предателства на казионните и рефомирстки синдикални лидери няма да има стачка, а дори и да има стачките действия едва ли биха приели масов характер.

Първи с работодателите се споразумяха представителите на казионния синдикат Türk Metal и ислямисткия Özçelik-İş. На 29 Януари те съобщиха, че са постигнали договорка за сключване на нов колективен трудов договор за периода 2019-2021 година.

В споразумението са записани следните точки:

-Считано от 1 Септември 2019 година, заплащането за 1 час работа на всички работници, което до сега беше под прага от 12 турски лири(3,85 лева), ще бъде увеличено с 0,30 турски лири(8 стотинки), но няма да бъде повече от 12 лири.

-В първите 6 месеца от влизането в сила на договора, ще бъде направено увеличение с 17% на всички почасови ставки.

-През второто шестмесечие от договора, ще бъде направено увеличение с 6% на почасовото заплащане.

-Всички бонуси към основното трудово възнаграждение, като ваучери за храна, транспорт, работно облекло и др. ще бъдат увеличени с 20% през първата година на договора, а през втората половина ще бъде направено увеличен в зависимост от процента на инфлация отчетен от националния статистически институт.

-Общият размер на всички тези увеличения през първите шест месеца ще бъде 18,49%.

-Практиката за допълнителни здравни застраховки ще продължи и през периода на новия колективен трудов договор.

Първоначално реформисткия Birleşik Metal-İş, обяви че отхвърля това предложение на работодателската организация MESS. Но в неделя, на среща в турското министерство на труда и социалната политика, което влезе в ролята на посредник между синдикалните лидери и представителите на работодателската организация, синдикалистите отстъпиха пред MESS и приеха да подпишат същото предложение, чиито точки са изложени по-горе.

Подписаният от всички синдикати в сектора, нов колективен трудов договор засяга общо 119 000 работници в 200 предприятия.

Така отново се повтори сценария наблюдаван от предишните период на преговори за сключване на колективен трудов договор в металургията. Казионният синдикат Türk Metal и ислямисткият Özçelik-İş почти веднага се договориха с работодателската организация, а реформисткия Birleşik Metal-İş за пореден път разиграва за пред работници пиесата „авангард на работническата класа“. Да обаче този авангард, всеки път направи остри обратни завои и всеки път си стиска ръцете с капиталистите, предавайки за пореден път интересите на работниците.

Впечатление направи също и отразяването на подписването на споразуменията от синдикатите. Докато Türk Metal и Özçelik-İş заявиха, че това е „Споразумение, което беше записано със златни букви в историята на синдикалното движение, като се имат в предвид условията в нашата страна в момента.“
Birleşik Metal-İş бяха далеч по-сдържани в реакциите си, като медиите на реформистките леви партии в Турция, които подкрепят синдиката, сякаш до последно се стараеха да прикрият новината за предателството на масата на преговорите.

Още веднъж се потвърди тезата, че най-голямата пречка пред развитието на работническото движение в Турция това са казионните и най-вече реформистките синдикати и левите партии, които ги подкрепят в маневрите по пасивизиране на недоволството на работниците против капиталистическата експлоатация.