Нова брошура : Женският въпрос

Идентичността на жената,

Нейното минало, настояще и бъдеще,

Проблем ли са или не са жените,

Проблемите на жените, тяхното решение, борбата за разрешаването им…

По всички тези теми всеки казва нещо, всеки изказва своето мнение. Ние също…

Ние също имаме своя гледна точка по всички тези теми разбира се. В същността на нашият поглед върху темата е революцията.

В тази брошура Ние ще се опитаме да разгледаме, проблемите формирани в историческото развитие на обществото, техните корени, различните гледни точки, и как с една правилна позиция по този въпрос можем да намерим тяхното решение. Надяваме се, че тази брошура ще бъде полезна за онези, които смятат, че борбата на жените е задължителна и неразделна част от борбата революция.

Можете да свалите напълно безплатно и свободно брошурата от тази връзка:

https://drive.google.com/file/d/1dmeihTvD5aQ0wE3apjkyCL_HYDxQLo28/view?usp=sharing