Отговорен за епидемията от корона вирус е империализмът!

Изявление на представителството на Народен Фронт – Турция, в Белгия по повод на епидемията от коронавирус – CoVID -19

Отговорен за епидемията от корона вирус е империализмът!

Опитват се да накарат народите да заплатят цената за нея с животите, имуществото и правата им!

Изтъквайки като претекст епидемията от корона вирус, се опитват да направя невъзможно използването на демократичните права. Опитват се да доведат народите до състояние, в което те да скланят глава пред всичко, което им бива казвано от правителствата. Вместо солидарността между народите, се опитват да поставят на преден план егоизма и индивидуализма.

Империализмът не може да отнема нашите права, използвайки като претекст за това, корона вируса.

Срещу империализма, който превръща корона вируса в оръжие срещу народите, ние трябва здраво да хванем нашето оръжие – солидарността.

Вземайки прецизни мерки за нашето здраве и това на народа, няма да се откажем от правата си. Вместо да вземат истинските и наистина ефективни мерки, съгласявайки се с желанията на капиталистите правителствата не затвориха фабриките, и се задоволяват само с това да изолират в домовете им хората от народа. А това, както стана ясно от примера с Италия, не е ефективна мярка.

Европейските държави, които забраняват ежедневния ни социален живот и използването на демократичните права, ни казват да си мълчим и да стоим в домовете си, докато най-достойните чеда на народа се съпротивляват.

Докато членовете на Група Йорум – Хелин Бьолек и Ибрахим Гьокчек, и политическият затворник Мустафа Кочак, се топят с всеки изминал ден, приближавайки се към смъртта, ние няма да мълчим и ще продължим да бъдем техният глас.

Здравната система на империалистическия-капиталистически свят рухна!

Корона вирусът показа истинското лице на здравната система основана върху стремежа за печалба. Здравето в империалистическа Европа е един търговски сектор, чиято единствена цел е печалбата, здравето на народа е оставено в ръцете на здравните монополи. Това е основната причина за всичко случващо се днес.

Всичко, което се случва показа истината, че в на пръв поглед развитите капиталистически страни, не са взети никакви мерки срещу заразни болести подобни на корона вируса, като едновременно с това стана ясно, че нямат изградени здравни и обществени институции с които да попречат на разрастването(разпространението) на епидемията. Те не вземат мерки, защото предотвратяването на една заразна болест, която може да се появи на 10 – 20 години, не е изгодна инвестиция за капитализма.

Империалистите не вземат адекватни мерки!

Всички мерки, които се предприемат, се вземат по начин, по който да не се възпрепятстват капиталистите да продължат да експлоатират хората. Не казват на народа нищо друго освен: „купувайте тоалетна хартия“, „измивайте добре ръцете си“, „останете си вкъщи“. Заради това, всеки ден умират стотици и хиляди хора.

Ограничават или напълно забраняват излизането на улицата, но работниците от сектори, които не са от първостепенна важност в момента, като логистика, куриерски услуги, автомобилна промишленост, строителство продължават да работят. Забраната за излизане на улицата, която беше планирана да бъде въведена в Италия, беше променена по желание на едрите капиталисти, така че работниците във фабриките да бъдат извън нейния обхват. Работниците бяха принудени да се трудят в помещения, в които има стотици и хиляди хора.

В резултат на това, хиляди хора загубиха живота си, и продължат да умират.

Френската държава обяви забрана за излизане на улицата и пусна навън армията, полицията и жандармерията, и докато се чудят колко хора да глобят, френските власти не осигуряват маски дори за да задоволят нуждите на здравните работници.

Гърция, която наложи забрана за излизане на улицата, не се поколеба да хвърли 1000 полицаи извърши операция срещу революционерите да ги арестува и подложи на мъчения.

Докато извършваше това, гръцката държава не се интересуваше дали тези хора щяха да се заразят с корона вируса.

В Англия, открито се заявява, че възрастните хора трябва да умрат, и за това не се вземат никакви адекватни мерки. След това тръгват да вземат мерки, но не могат да предотвратят разпространението на болестта.

Това, което може да се каже за всички Европейски държави, е че не успяват да вземат необходимите мерки срещу корона вируса. Вместо това, единственото което успяват да направят е, да ограничат и да наложат забрани касаещи социални живот на народа. Стачките и всякакви протестни акции са забранени във всички Европейски държави.

Това, което убива не е корона вирусът, а империалистическата – капиталистическа система!

А в нашата страна Турция, не корона вирусът, а фашистката власт на ПСР убива!

Лекарската и методите на лечение разработени от Куба, показват нагледно при коя система здравето на народа е истинско значение, и се полагат грижи за него. Докато в Куба до сега няма регистриран смъртен случай от корона вирус, страната изпраща на множество места по света делегации и лекари и медицински специалисти.

Никой да не се съмнява, че днес империалистическите фармацевтични монополи, правят сметки за това, милиардите долари печалби, които ще натрупат от лекарството за корона вируса.

В светлината на всички тези истини можем да заявим следното:

-Корона вирусът бива превръщан в оръжие от империалистическите държави, което се използва против народите.

Нека не позволяваме това.

Нека не позволяваме да ни възпрепятстват да използваме нашите демократични права. Нека използваме демократичните си права в името на живота на народните чеда, борещи се справедливост. Хелин Бьолек, Ибрахим Гьокчек и Мустафа Кочак, се борят в името на човешкото достойнство.

Нека се застъпим за човешкото достойнство. Нека не ги оставям сами.

Използвайки до край и дори преминавайки границите, в които се намираме:

Трябва да продължим подкрепата, застъпничеството и солидарността с продължаващите смъртни гладни стачки в нашата страна Турция.

За да не превърнат забраните наложени тук в Европа, в изолация, трябва да организираме взаимопомощта и солидарността.

24 Март 2020

Народен Фронт в Белгия