Работници от завод за домакински уреди в Истанбул започнаха протест против възпрепятстването на свободното синдикално сдружаване

На 18 Ноември, работници от завода за електрически домакински уреди Sinbo в Истанбул, започнаха протест в палатков лагер пред портала на завода. Целта на акцията на работниците е да се противопоставят на репресиите упражнявани от собствениците на завода срещу свободното синдикално сдружаване на работното място. Конкретен повод за започването на протестните действия, бе принудителното извеждане в неплатен отпуск на работници от завода провеждащи дейности по сдружаване в Общия Синдикат на Работниците от Автомобилостроенето и Металообработващата промишленост(на тур.ез. Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası -TOMİS). Работниците провеждат своя протест всеки ден от 06:00 до 17:00 часа.

В първия ден от своя протест шестимата работници проведоха импровизирана пресконференция пред прогресивните медии, които бяха дошли за да отразят събитието. Работниците първо се обърнаха към своите колеги в завода. В речта на работниците бе отправен призив за организирана борба срещу капиталистите, като бе подчертано че собствениците на завода използват пандемията от коронавирус като претекст за нови репресии и увеличаване на експлоатацията спрямо работниците.

Работниците риторично попитаха: „Извеждането на 6-ма работници членуващи в синдикат, в неплатен отпуск, е противоепидемична мярка в завод с 500 души персонал, така ли?“ Работниците изтъкнаха факта, че наскоро собствениците на завода са наели нови работници. Те заявяват, че единствената адекватна мярка срещу разпространението на вируса, е спиране на работата на производствата, които не са от съществена важност за населението.

Нека се борим за труда, достойнството и бъдещето си.“

Акцията на протестиращите работници продължи с прочитането на протестна декларация. По-долу ще поместим някои от акцентите в нея.

„С приетите от властта закони, които защитават интересите на капитала, бе отворен пътят за това условията на живот и работа на всички трудещи се да бъдат утежнени още повече. Капиталистите разглеждат работниците като роби, които безпрекословно им се подчиняват, от момента в който прекрачат прага на завода. Погазвайки правата на работниците записани в конституцията, кодекса на труда и гражданското право, погазвайки техните човешки права капиталистите си позволяват всякакви своеволия и произвол в заводите. С тези практики заводите на практика се превръщат в своеобразни концентрационни лагери за работниците.“

Трябва да бъде сложен край на атаките срещу синдикалните права, и нарушаването на всички останали закони!“

„Към тези условия на пълно погазване на законите и правните норми от страна на капиталистите, се добавят и атаките против използването на правото на синдикално сдружаване. В предишни периоди, собствениците на фирма Simbo изхвърляха от работа работниците, за които имаше информация че членуват в синдикати. В настоящият период, атаките против работниците членуващи в Общия Синдикат на Работниците от Автомобилостроенето и Металообработващата промишленост, бяха засилени още повече. За да накарат работниците членуващи в синдиката, да напуснат работа, собствениците на завода използвайки бригадирите и преките ръководители в производството увеличиха репресиите, натиска и заплахите си срещу работниците. През месец Септември, 6-ма работници от завода членуващи в Общия Синдикат на Работниците от Автомобилостроенето и Металообработващата промишленост, бяха изведени в неплатен отпуск за срок от 2 месеца. Увеличавайки срока на неплатения отпуск с още 2 месеца, собствениците на завода, се опитват да всеят страх у нашите колеги, които продължават да работят във фабриката, и същевременно се опитват да наложат напълно всички свои своеволни практики и да ликвидират организираната борба на трудещите се.“

Това е съпротива против атаките насочени срещу човешкото достойнство и робството!“

В името на труда, достойнството и бъдещето си, ние всички заедно трябва да се присъединим към борбата против масираните атаки срещу работническата класа. С протестния палатков лагер, който устроихме пред завод Sinbo ние пренесохме нашата борба крачка напред. Ние призоваваме нашите братя и сестри работници и работнички да се организират, да укрепят борбата и превърнат завода в арена на съпротивата против атаката с неплатен отпуск, налагането на робство, и атаките против човешкото достойнство. Можем да разрешим проблемите си, само по този начин. Можем да запазим и извоюваме нови права чрез борба основана нашата собствена легитимност.“

Исканията на протестиращите работници са следните:

– Временният закон №7244 от 16.04.2020 относно мерките срещу пандемията да бъде отменен, да бъде осигурена гаранция за работните им места и доходите на всички трудещи се;

– Да бъдат преустановени нарушенията на правата на работниците членуващи в Общия Синдикат на Работниците от Автомобилостроенето и Металообработващата промишленост от завод Sinbo, които напълно своеволно и незаконно са изведени в неплатен отпуск, като бъде сложен край на практиката с неплатените отпуски.

-Незаконните атаки против правото на синдикално сдружаване и всички други синдикални права да бъдат прекратени.

-Работното време и условията на труд да бъдат променени, като се вземат предвид реалностите на пандемията, и здравето и безопасността на работниците.

-Да бъде дадено възнаграждение на всички трудещи се, с което те да могат да се издържат, без да се налага да полагат извънреден труд.

-Да бъдат взети мерки за карантиниране на работници и най-вече на тези от цеховете, в които има установени случаи на заразени с коронавирус, като всички работници бъдат пуснати в платен отпуск.

-Да бъде сложен край на натиска и тормоза упражняван върху работниците от бригадирите и ръководителите в производството, по заповед на собствениците на завода.

-Министерствата и съответните служби отговорни за здравето и безопасността на работниците, да изпълнят своите задължения вменени им от закона, и да проведат инспекции на всички работни места. Трябва да се откажат да прикриват всички своеволни практики налагани на работниците от капиталистите.

След прочитането на протестната декларация, работниците продължиха своя протест в палатковия лагер пред портала на завода. Протестът им продължава вече 13-ти ден.