С масови убийства, не можете да унищожите народа!

От края на месец Април, марионетката на Американския империализъм, олигархията в Колумбия, извършва масови убийства срещу народа протестиращ против налагането на новите неолиберални политики, които прехвърлят тежестта на икономическата криза върху обикновените хора, и в крайна сметка увеличават или поне до голяма степен запазват печалбите на едрите капиталисти.

За да защити своите социални и трудови права, използвайки правото си на легитимна съпротива Колумбийският народ излезе по площадите и улиците на страната.

Олигархията и нейното политическо представителство в лицето на президента Иван Дуке, изпращи срещу народа първо полицията, а след това части на армията и фашистките паравоенни банди.

Навсякъде по света, когато капитализмът навлезе в период на криза, буржоазията се опитва да стовари тежестта върху трудещите се, върху бедните и всички угнетени. На някои места тези политики биват наложени без особена съпротива, но в някои страни по света народите оказват яростна съпротива срещу поредното ограбване на и без това малкото останали им права.

В нео-колониалните страни като Колумбия, налагането на нео-либералните политики може да бъде осъществено единствено и само, чрез кръвопролития. Колкото и олигархията и нейните политически представители да заявяват, че въпросът ще бъде решен посредством диалог и търсене на консенсус, колкото и да придават вид, че правят някакви отстъпки от първоначално заявените си намерения, то в крайна сметка те винаги прибягват до употребата на насилие и терор против народа. Защото в противен случай те не могат да се задържат на власт и да изпълнят повелите на своите империалистически господари.

В историята на Турция също има множество примери за жестоки масови убийства целящи именно налагането на такива нео-либерални политики, чиято същност е да направят бедните още по-бедни и да увеличат още повече максималните печалби на олигархията и империалистическите монополи, на които тя слугува.

Сегашните протести в Колумбия, без съмнение не са нови, през последните 2 години на няколко пъти ставахме свидетели на избухването на протести по различни поводи в тази страна от Латинска Америка. Положението на трудещите се в страната, се влоши допълнително от кризата и пандемията. Естествено причината за тази масовост на сегашните протести, не е само налагането на новите политики от правителството, не е и само кризата и пандемията, причините без съмнение са комплексни и се коренят дълбоко в структурата на нео-колониалните отношения и наложеният в страната политически и икономически модел, или с други думи казано, коренът на проблема е в империалистическата-капиталистическа система. Именно там трябва да бъдат търсени причините за този вид протести и недоволството на народните маси по целия свят.

Империализмът не се променил, не можете да постигнете „мир“ с капитализма и фашизма

Тук бихме искали да обърнем специално внимание на т.нар. „мирен процес“ чиято кулминация беше подписаното през 2016 „мирно споразумение“ между колумбийската олигархия и представители на FARC. Още преди то да бъде подписано и в периода след неговото подписване, марксистите-ленинистите в Турция, многократно критикуваха този процес и политиките водени от част от ръководните кадри на FARC, които целяха прекратяването на въоръжената борба, помирението с олигархията и в крайна сметка унищожението на надеждата на колумбийския народ за освобождение от империализма и фашизма. Революционерите от Турция многократно повтаряха в своите анализи и призиви, че тези политики в крайна сметка ще доведат до една катастрофа за целия народ и ще засегне борбата на народите в цяла Латинска Америка.

Не беше необходимо човек да бъде пророк за да предвиди, какво ще се случи в крайна сметка. Всичко написано от революционерите в Турция, за съжаление се сбъдна. Множество вече бивши партизани от FARC, ръководни кадри и видни дейци на лявото движение в страната, бяха убити без съд и присъда от силите на колумбийската олигархия. Тези партизани, които в последствие взеха решение отново да започнат въоръжена борба, пък са в крайно тежки условия и тяхното влияние е ограничено.

Събитията, които наблюдаваме в периода след подписването на „мирно споразумение“ и тяхната днешна ескалация, са още един пример, че политиките целящи съглашение и капитулация с империализма и олигархията, в крайна сметка водят до още повече и още по-големи страдания за народите. Ръководителите на FARC, които подписаха това „мирно споразумение“ и тези които пряко или непряко подкрепиха тези техни действия също носят вина за случващото се.

Революционерите в Турция, бяха прави в своите анализи, защото те също на практика видяха и продължават да виждат, какво се случва в Кюрдистан. Както е известно през периода 2013-2015, Кюрдското националистическо движение, също води „мирни преговори“ с фашистката олигархия в Турция, под името „процес за решение“. В крайна сметка обаче, фашистката олигархия прекрати едностранно преговорите, и постави началото на нов етап от своята мръсна война срещу народите на Турция, като в извършените от 2015 година насам десетки жестоки масови убийства бяха убити стотици жители на Кюрдистан и стотици партизани. Градовете и селата на Кюрдистан бяха превърнати в руини, планините биват бомбардирани и до днес, хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Мирните преговори отвориха пътя за нови кръвопролития.

Ако трябва накратко да обобщим до тук, можем да кажем, че империализмът не се е променил, нео-колониалните отношения не са изменили, към тях се добавят нови методи и средства. Причините подтикнали народите на много страни по света в миналото да започнат въоръжена борба срещу империализма и фашизма не са се променили, дори напротив те се увеличават. Единствената надежда за освобождение на народите е борбата водена от революционерите. Всеки, който се опита да се помири с империализма и фашизма, заплаща прекалено висока цена за това, цена измерваща се в пролятата кръв на народите.

Не на последно място, бихме искали да изразим нашата подкрепа за колумбийския народ, в неговата борба за права и свободи, която той води срещу олигархията, марионетка на Американския империализъм. Необходимо е, час по-скоро правителството да отмени всички неолиберални политики, срещу които народът протестира от няколко седмици. Семействата на убитите, подложените на мъчения и безследно изчезналите трябва да получат справедливост, а убийците и палачите трябва да бъдат наказани за своите престъпления.

Единственият начин по който народите във всички страни по света могат да защитят своите права и да извоюват нови, се борят с всички сили и средства против империализма и олигархията. Но за да бъде успешна тази борба, не е достатъчно тя да бъде водена само в една страна, от все по-голямо значение в нашето време, е борбите на народите във всяка една страна по отделно да се обединяват, така както някога народите са били обединени в Интернационала. За да можем да противодействаме на империализма и неговите марионетки е необходимо да обединим нашите сили. Само по този начин можем да създадем един свят, в който няма да има бедност, глад, нищета, а хората няма да бъдат убивани и изтезавани.

Край на масовите убийства!

Исканията на колумбийският народ да бъдат приети!

Справедливост за убитите, изтезаваните и безследно изчезналите!

Не можете да унищожите народа с вашите куршуми!

Не помирение и капитулация, а война до освобождението!

Анти-империалистически Фронт

Източник: https://www.anti-imperialistfront.org/blog/2021/05/13/you-cannot-destroy-the-people-with-massacres-for-colombia/