Осъдиха на 220 години затвор 11 революционери в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОТДЕЛ НА ПРАВНО БЮРО НА НАРОДА (HALKİN HUKUK BÜROSU – ENTERNASYONEL BÜRO)

СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ПОГАЗВАНЕТО НА ПРАВНИТЕ НОРМИ, НА НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА!

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ НАШИТЕ КОЛЕГИ, ЮРИСТИ, АДВОКАТИ И КЪМ ГРЪЦКИЯ НАРОД!

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДАТАТА 19 ЮЛИ 2021!

ТОВА Е, ЧЕРНО ПЕТНО В ИСТОРИЯТА НА ПРАВОТО КАТО НАУКА

ТОВА Е, ЧЕРЕН ДЕН ЗА „ЛЮЛКАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА“ АТИНА!

ТОВА Е ДАТАТА, НА КОЯТО ВЪРХОВНИЯТ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД В АТИНА, ОСЪДИ ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАПОВЕДИ, НЕСПРАВЕДЛИВО И ПОГАЗВАЙКИ ПРАВОТО, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ ОТ ТУРЦИЯ, ИЗДАВАЙКИ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ПРИСЪДИ!

ТОВА Е ДАТАТА, НА КОЯТО ЗА ВСИЧКИ СТАНА ЯСНО, В КАКВА МАРИОНЕТКА СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В ГЪРЦИЯ!

Върховният наказателен съд в Атина, в края на един съдебен процес превърнат във фарс чрез политически заповеди, погазвайки всички правни норми издаде най-тежките присъди по отношение на 11 революционери – политически затворници.

Това решение не е основано на правните норми, нито пък е справедливо.

Това решение, не е взето от съда, а от Американския империализъм и фашистката власт на ПСР в Турция.

Ние няма да замълчим пред това погазване на правните норми, пред тази несправедливост и няма да склоним глава пред тази тирания.

Заседанията по съдебния процес срещу 11 революционери от Турция, намиращи се в гръцки затвори вече близо година и половина, започнаха на 2 Юли 2021. На 9-то заседание по делото, което се състоя днес 19 Юли 2021, беше произнесено решението на съда.

Върховният наказателен съд в Атина, без да прави никаква разлика между тях, издаде присъди от по 33 години затвор – лишаване от свобода, по отношение на всеки един от 11-те революционери от Турция, по обвинения в членство в нелегална организация, притежание и съхранение на оръжие, и изготвяне на неистински документи. По отношение на Синан Октай Йозен беше издадена и допълнителна присъда от още 5 години затвор, по обвинение в ръководство на нелегална организация.(Поради факта, че съгласно наказателния кодекс на Гърция, горната граница за присъдите е 20 години, на всички обвиняеми по делото бяха дадени по 20 години – затвор.)

Това решение издадено от съда, е в противоречие с правните норми. Това решение не се основава на правни норми и законови актове, нито пък е справедливо.

Върховният наказателен съд в Атина, сякаш влизайки в надпревара със съдиите на фашистката власт в Турция, по възможно най-безцеремонен начин издаде тежки присъди на революционерите.

Съдът базира своето решение срещу революционерите от Турция, на сценариите подготвени от полицаите от анти-терористичния отдел. Без да има налице никакви доказателства за извършени от тях престъпления, казвайки „ние мислим по този начин“, съдът с едно политически мотивирано решение, издаде по отношение на 11-те революционери от Турция, най-тежките присъди налагани до сега в Гърция.

Този съдебен процес не е справедлив, а политически мотивиран

Този съдебен процес, не съответства на правните норми, не е честен и справедлив. Този съдебен процес, е воден с изцяло политически цели като в хода му бяха прилагани исканията наложени от империалистите от САЩ и ЕС, дефинициите на империализма за „терор“ и „тероризъм“, и анти – терористичното законодателство. Крайната цел е да бъдат сломени революционерите от Турция пребиваващи в Гърция.

-Този съдебен процес има за цел да тероризира и възпрепятства борбата която революционерите от Турция, водят в Гърция с легални и демократични средства, както и техните политическа дейност на територията на страната.

-Този съдебен процес, е една атака не само срещу революционерите от Турция, но и срещу цели гръцки народ и срещу извоюваните от него демократични права и свободи.

Издаденото днес решение, ни показва че:

-Това решение не е било взето днес и тук от съдебния състав. Това решение е било взето много преди това, като през последните 2 седмици то е било прикривано по театъра на абсурда наречен съдебен процес, и в края му беше съобщено публично.

-Това решение в никакъв случай не отговаря на правните норми и законите, то не е взето от съдебния състав по неговата собствена воля.

-На вземането на това решение са повлияли натискът упражняван от Американските империалисти, както и от фашистката власт в Турция.

-С вземането на това решение правото беше погазено, а съдиите бяха използвани като наемни убийци от политическата власт.

СЪДИИТЕ НА ГРЪЦКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, МАРИОНЕТКА НА ИМПЕРИАЛИСТИТЕ ОТ САЩ И ЕС, СЕ ПРЕВЪРНАХА В НАЕМНИЦИ НА ИМПЕРИАЛИСТИТЕ И ФАШИСТКАТА ВЛАСТ В ТУРЦИЯ.

ТЕ ПРЕДАДОХА ДЕМОКРАЦИЯТА, С КОЯТО ТОЛКОВА МНОГО СЕ ХВАЛЯТ, И НА ВЯРАТА НА ГРЪЦКИЯ НАРОД В СПРАВЕДЛИВОСТТА.

В хода на започналия на 2 Юли, съдебния процес чиито край беше ясен за всички, ние видяхме следното:

-Съдебният състав проявяваше крайно враждебно отношение спрямо подсъдимите революционери от Турция.

-Нарушавайки всички права на подсъдимите начело с правото им на защита, съдът приложи една несправедлива, дори бихме казали враждебна практика на водене на съдебния процес.

-Съдебният състав, още от самото начало на процеса, зае позиция, която открито показваше че той не е независим и безпристрастен. По време на заседанията, съдебният състав продължи да се държи пристрастно и враждебно не само срещу подсъдимите но и спрямо свидетелите и адвокатите.

-Председателят на съдебният състав, не изслуша нито една дума от изказванията на обвиняемите, свидетелите и адвокатите. Той не позволи свободното изказване на свидетелите на защитата, постоянно ги прекъсваше, и им пречеше да говорят. Отхвърли всички искания на обвиняемите и адвокатите.

-На 8 Юли, маскирани полицаи от едно от специалните подразделения на гръцката полиция, атакуваха и изтезаваха обвиняемите в съдебната зала. Всичко това се случи със знанието и съгласието на съдебния състав.

-На съдебното заседание състояло се на 9 Юли, обвиняемите, разказвайки за полицейското нападение и мъченията през предходния ден, заявявайки че правата им на защита и справедлив съдебен процес са премахнати, че няма да позволят това да продължава, и че няма да склонят глави пред това своеволно и враждебно отношение на съда, те напуснаха съдебната зала.

-По време на продължителите в дните между 13 и 16 Юли, съдебни заседания, ние видяхме незаинтересоваността на съда спрямо защитните речи на обвиняемите и техните адвокати. Съдебният състав не изслуша защитните пледоарии на обвиняемите и адвокатите им, като или неглижираше или отхвърляше всички техни искания.

-На съдебното заседание на 15 Юли, прокурорът произнесе своето мнение относно изложените факти. Без да прави никакви разлика между тях, той поиска да бъдат наложени наказания на 11 – те революционери по обвинения в членство в нелегална организация, придобиване, притежание, пренасяне и съхранение на оръжие, изготвяне на неистински официални документи, и оказване на съпротива на органите на полицията. В това свое мнение, прокурорът посочи използваният от времето на Втората Световна Война, „знак на победата“(пръстите на ръката във формата на латинската буква V), за символ на организацията DHKP – C(Революционна Народно – Освободителна Партия – Фронт), като посочи това за доказателство за членството на обвиняемите във въпросната организация. Също така, той посочи като доказателство за членството на обвиняемите в нелегална организация, фактът че повечето от тях живеят в общ дом и живеят заедно.

-Най – накрая днес(19 Юли), се състоя заключителното заседание на съда. Съдът приемайки без възражения абсолютно всички искания на прокурора, напълно пренебрегвайки защитните предоарии на обвиняемите и адвокатите им, отхвърляйки всички искания на адвокатите, без да вземе под внимание нито едно от смекчаващите вината обстоятелства, и без да прави разлика между обвиняемите, без да персонифицира нито едно от обвиненията, издаде една и съща присъда на всички революционери.

Това решение е решение взето от Американските империалисти и фашистката власт на ПСР

Ние осъзнаваме много добре, че това решение е политически мотивирано и има за цел правителството на Мицотакис, да покаже своята лоялност към империалистите от САЩ и ЕС, и е следствие от сътрудничеството му с фашистката власт на ПСР.

Съдебният състав, с оповестеното днес решение, за което е ясно че е било подготвено предварително, се опитва да даде открито следното послание към революционерите от Турция:

Ако тук, в нашата страна, провеждате политическа дейност, която нанася вреди на отношенията на нашата държава с други държави, дори и тази дейност да е легална и демократична, ние ще ви накажем по възможно най-суровия начин.

Ние много добре познаваме тази съдебна практика от Турция. Ние много добре познаваме враждебното отношение на съдебния състав, от такива съдии като Акън Гюрлек, превърнал се в наемник на фашистката власт на ПСР. В Турция, ние видяхме много такива тежки присъди издадени без доказателства и улики, с политически мотивирани решения, при съдебни процеси потъпкващи правните норми. Днес виждаме много ясно, че дори в Атина, която е известна като „мястото на което се е зародила демокрацията“, не е останал и помен от демокрация. Правителството на Мицотакис, иска да развие своите отношения е с фашистката власт в Турция, с правителството на ПСР, наказвайки по възможно най-суровия начин революционерите от Турция. За тази цел, открито погазвайки своите правни норми и собствените си закони, буквално хвърли революционерите от Турция и политическите емигранти, като изкупителни жертви пред съда. Това решение е следствие от тази политика.

Ние като адвокати на народи, осланяйки се на опита си придобит в съдилищата на фашистката власт в Турция, ние още веднъж заявява, че само ако се борим заедно можем да спрем това беззаконие.

Делото за сега приключи, но нашата борба не е приключила и няма да приключи. Докато апелативният съд в Атина, не сложи край на това беззаконие и несправедливост, ние ще продължим да се борим!

Призоваваме всички наши колеги, всички юристи и гръцкият народ, да се солидаризират с революционерите от Турция и да се борим заедно срещу това беззаконие и несправедливост.

ПРАВНО БЮРО НА НАРОДА – МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ


Източник: https://www.facebook.com/peopleslawofficeinternational/photos/pcb.345862990447880/345862793781233