С вашите присъди, вие не можете да попречите на революционната борба!

Гръцкия съд в сътрудничество с фашистката власт в Турция издаде тежки присъди за революционерите

С вашите присъди, вие не можете да попречите на революционната борба!

Гърция, издаде присъди от по 20 години затвор на всеки един от 11-те революционери. Тези присъди, бяха издадени по искане на властта на ПСР в Турция, и империалистите от САЩ и ЕС.

Министърът на вътрешните работа на Турция – Сюлейман Сойлу, беше направил признание, че тази операция е била проведена по тяхно искане. Съдебният състав излезе с решение, което потвърждава тези негови думи.

Още от самото начало на делото, съдебният състав отхвърли всички искания, всички искания и възражения направени от нас и нашите адвокати по отношение на обвинителния акт. В същото време, всички искания и предложения направени от прокурора по делото, бяха приети без никакви възражения от съдебният състав. Нашите защитни речи, и пледуариите на нашите адвокати не бяха изслушани, често бяха прекъсвани и възпрепятствани.

При пристигането и връщането ни в съдебната зала, както в самата зала, ние бяха подлагани на атаки и мъчения от страна на полицията, като всичко това беше правено по нареждане на съдебния състав.

Всъщност през цялото това време всъщност нямаше съдебен процес. Като резултат от сътрудничеството с фашистката власт в Турция, бяха изпълнявани желанията и заповедите на правителството на партия Нова Демокрация(Néa Dimokratía). Това бяха заповеди за осъждането на революционната борба.

Империалистите от САЩ и ЕС, фашистката власт в Турция и олигархията в Гърция са се обединили и атакуват марксистко-ленинистката идеология и социализма. Това, което се опитват да ни наложат е промяна на идеологията. Това, което се опитват да осъдят е революционната борба.

Те никога няма да успеят да направят това. С несправедливите си присъди, те не могат да ни накарат да склоним глави пред тях.

Издаването на присъди от по 20 години на всички революционери, от 20-годишните до 70-годишните, не може да бъде обяснено, с каквито и да било правни норми. Това е несправедливост и своеволие.

Съдът издаде решение, вземайки за своя изходна точка фантазиите на един прокурор. Разбира се, че не може да става и дума за това ние да приемем тази несправедливост.

Решението на един съд, който сочи като доказателство за членство в DHKP-C, „знака на победата“ изобразяван с пръсти, е не легитимно. Дълг на всеки един, е да изобличи това решение на съда и тази несправедливост.

Ние като „свободни затворници“, ще продължим да се борим срещу тази несправедливост, да защитаваме легитимността на революционната борба, и да бъдем част от анти-империалистическата, анти-фашистка борба.

Никой да не си прави илюзии, че заради тези присъди, ще се откажем от нашите идеи и вярата си.

Никой да не си прави илюзии, че революцията и революционната борба ще престанат да бъдат надежда за народите по света.

Никой да не си прави илюзии, че Марксизмът-ленинизмът ще бъде заличен от лицето на земята.

Ние сме тук…

С нашите идеали, с нашата вяра ние сме тук.

Затворите – присъдите, не могат да ни сломят.

Исторически и политически ние сме прави. Ние сме тези, които ще победят накрая.

Долу империализма!

Долу фашизма!

Долу лакейството!

Да бъдеш революционер не е престъпление – тероризъм, а исторически дълг!

Терористите са – империалистите и слугуващите им фашистки правителства!

С присъдите си, вие не може да ни сломите, не можете да ни накарате да се предадем!

Ние сме прави, ние се борим, ние ще победим!

Политически затворници на Народен Фронт в Гърция


Източник: https://twitter.com/yozgurtutsaklar/status/1417204985465610240