Декларация на Народен Фронт – Турция : Фашистката власт на ПСР е тази, която продава нашата родина и опожарява горите ни

От една седмица нашата родина гори обхваната от горски пожари. Вече една седмица предателите на родината от четири страни подпалиха нашите гори. В 32 провинции, на 150 места избухнаха горски пожари.

Дефиницията в речниците за това, какво е гора е следната: Това е сухоземна екосистема, съставена от различни видове дървета с определена височина и големина, включваща в себе си съвкупност от храсти, тревисти растения, гъби, микроорганизми, насекоми и животни, оформила се по естествен начин върху почвата на част от земната повърхност. За образуването на една гора са необходими най-малко 100 години.

29% от територията на Турция са покрити с гори. Тези площи намаляват с всяка изминала година, като се наблюдава тенденция към тяхното опустиняване. Но днес нашата тема е една организирана и съзнателно извършена атака против нашата родина. Как може да бъде обяснен фактът, че в 32 провинции на 150 места възникват пожари? Къде и в кой период от историята се е случвало такова нещо? Такова събитие може да се случи само в периода на управление на фашистката ПСР. Предизвикаха пожари на 150 места, без да се поколебаят, без да се притесняват. Открито отказаха да се намесят за да потушат пожарите. Сякаш признавайки, че те са предизвикали пожарите, взеха решение за приемането на закон според, който изгорелите горски територии ще могат да бъдат застроявани за нуждите на туристическите обекти. 98% от горските пожари са предизвикани от човешката дейност, но властта на ПСР очевидно е решена да достигне показател от 100%.

В продължение на дни нашата родина гореше, убиха народа в пожарите, изгоряха къщите, добитъка на народа ни. Народът ни остана бездомен, без нито стотинка в джоба. Хората нощуват под покривите на изгорелите си къщи, спейки върху дюшеците, които са успели да спасят от пожара. Къщите, близките на народа изгоряха в пожарите. Отговорна за това е властта на ПСР, тя е тази която ги уби.

ЗАЩО ПСР НЕ ПОТУШАВА ПОЖАРИТЕ?

Ако трябва да обобщим това, в няколко точки.

1-Те самите предизвикват тези пожари.

2-Предизвикват пожарите за да превърнат освободените от горите територии в источник на печалба, за да си построят хотели, вили и сараи(дворци).

3-Поради факта, че обществената поръчка за потушаването на пожарите беше „спечелена“ от частна фирма.

И най-важното:

4-Унищожавайки горските територии в Турция, да попречат на нашата война за народно освобождение, която се очаква да се развие именно в тези райони, и да могат да вземат по свой пълен контрол горските райони.

Ние знаем, че горските пожари са напълно съзнателно предизвикани от фашистката власт на ПСР. Това не са акции на ПКК или HBDH – Обединеното Революционно Движение на Народите(Съюз между ПКК и няколко леви организации от Турция, създаден през Март 2016, бел.прев.), както твърдят буржоазните медии. Дори и ако площите изгорели при пожарите започнали на 150 различни места в четирите края на страната, останат извън обсега на приетия на 18 Юли „закон за насърчаване на туризма“, тези територии ще могат да бъдат отчуждени в „публична полза“, и така ще могат да бъдат използвани от хотелиерските компании. Също така, места като мери, пасища и ливади, ще могат да бъдат застроявани и използвани за „нуждите на туризма“. Законът беше приет на 18 Юли, на 28 Юли горите отдавна бяха започнали да горят. За това ние казваме, този който открадне нещо от народа, знае и как да намери удобно прикритие за това. Пожарите са предизвикани от властта на ПСР и напълно съзнателно не бяха потушени.

Властта на ПСР, така както прави с всичко друго, и в тази сфера – борбата с горските пожари, вкара в действие приватизацията. През 2019 година властта започна да обявява „обществени поръчки“ за борба с горските пожари. Всички тези политическата власт и олигархията с дружни усилия подпалиха нашите гори и не потушиха пожарите. Защото, колкото по-дълго траят пожарите, колкото по-дълго продължава „борба с огъня“, толкова повече ще спечели частната компания наета за тази цел. В сключеният договор между държавата и компанията е записано, че дори и да няма пожари, държавата е длъжна да заплати определена сума на фирмата. Тоест със заграбеното от нас, те опожаряват, разрушават и плячкосват. После отново с откраднатото от нас те застрояват горските площи и искат от нас да закупим жилищата построени от държавната компания TOKİ. Мехмет Йозерен, кмет на община Гюндогмуш, в провинция Анталия, която една от най-тежко пострадалите от пожара наши провинции, който е член на управляващата ПСР, заяви следното: „За нашите граждани, чиито домове са станали непригодни за живеене, TOKİ ще построи нови къщи, които ще се изплащат в продължение на 20 години. Дори тези които имат много стари къщи, ще искат къщите им да бяха изгорели, за да могат да имат сега нови.“

С тези думи, той на практика призна, колко организиран е целият този сценарии от най-ниското до най-висшето равнище на властта в страната. Министърът на Земеделието и горите Бекир Пакдемирли, заяви че „ние се борим с пожарите достатъчно добре“, като с тези думи сякаш се подиграваше с народа. Но в същото време, той призна че няма дори 1 самолет пригоден за гасене на пожари.

Областният управител на Дерсим(Тунджели), пък предупреди хората които искаха да потушат горския пожар, в община Хозат заявявайки че „влизането в гората е забранено“, по този начин той спомогна за разрастването на пожара там.

Всичко е ясно като бял ден. Това не е бедствие, а масово убийство. Хиляди хектари гори изгоряха, 9 души бяха убити при пожарите. Няма да се примирим с всичко това, всяка педя земя от родината са наши, ще потърсим сметка за всички страдания които причинихте на нашата родина!

04.08.2021

HALK CEPHESİ

НАРОДЕН ФРОНТ – ТУРЦИЯ

Източник: https://www.halkinsesitv.pw/2021/08/halk-cephesi-acklama-vatanmz-satan.html