Нова брошура : Женският въпрос

Идентичността на жената,

Нейното минало, настояще и бъдеще,

Проблем ли са или не са жените,

Проблемите на жените, тяхното решение, борбата за разрешаването им…

По всички тези теми всеки казва нещо, всеки изказва своето мнение. Ние също…

Ние също имаме своя гледна точка по всички тези теми разбира се. В същността на нашият поглед върху темата е революцията.

Прочетете повече „Нова брошура : Женският въпрос“