Накратко за народните съвети-какви проблеми се засягат в тях, какви са техните цели и задачи?

Народните съвети са легитимните и демократични организации на народа. Народните съвети провеждат, както легални мероприятия така и мероприятия, които не признават законово установените рамки на статуквото. Но всички тези мероприятия ще се провеждат съобразно волята и решенията взети от участниците в тях. Continue reading „Накратко за народните съвети-какви проблеми се засягат в тях, какви са техните цели и задачи?“

Реклами