Те са водачи на Революционната борба

Краят на 1960-те и началото на 1970-те години са периодът на зараждането на Революционната борба в Турция. Зараждащата се революционна борба, намира своят пряк израз в създаването на 3 революционни организации, които приемат за свой основен принцип въоръжената борба. Те защитават тезата, че освобождението е възможно чрез Народна Война, чрез своите акции те се опитват да приложат на практика тази теза.. Тези организации са: Народно-Освободителна Партия-Фронт на Турция(на тур.ез. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi); Народно-Освободителна Армия на Турция(на тур.ез. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu); Работническо-Селска Армия за Освобождение на Турция(на тур.ез. Türkiye İşçi-Köylü Kurtuluş Ordusu)… Или както са по-известни сред широката аудитория: THKP-C; THKO; TİKKO.

Continue reading „Те са водачи на Революционната борба“

Реклами